Lokal Alarmeringsliste

Enhed Att. navn Telefon E-mail
Bestyrelsen
 Formand Johannes Støttrup 40 30 89 00  sfvand@energipost.dk
 Næstformand Peter Madsen 27 59 60 25
 Sekretær Peter Støttrup 40 40 46 99
 Kasserer Holger Madsen 97198684 / 40978684
 Bestyrelsesmedlem Elisabeth Hansen 23 73 21 70
 Vandværkspasser Peter Støttrup 40 40 46 99
Håndværkere og materiel
Elektriker LN EL-TEC  97 19 86 66
VVS Otto Tannebæks Eftf. Brian Christensen 97198126 / 24278126
 Starkroge Smede APS Ivan Dam 75347012
Aaskov VVS Danjel Arvid Eriksen 97199021 / 22164421
Entreprenør JPK A/S Jan P. Kristensen 97198825 / 40268825
Afmærkningsmateriel Jan P. Kristensen 97198825 / 40268825
El-forsyning Sdr. Felding Elforsyning 97199050
El-forsyning EnergiMidt 70151560
Nødstrømsanlæg  ?
TeleDanmark (påvisning af kabler)  ?
Vandtankvogne og vanddunke Beredskabschefen 9628 1100 ??????
Slamsuger Thornvig Jensen 97120606
Rentvandsvogn  Holst Kloakservice A/S 86511690
Rentvandsvogn Dk-vandrens / Lars 22499822
 Lækageudstyr  ?
 Rendegraver
Teknisk rådgiver  DVN 98666666  dvn@dvn.dk
Teknisk rådgiver, Vandbehandling  Silhorko 87938300
Brøndborer  A. Højfeldt A/S 97120222
Nabovandværker
Starkroge Vandværk (Ringforbindelse)  Jørgen Nielsen 75347256 / 21747256
Troldhede Vandværk (Ringforbindelse)  Allan Rasmussen 97194128 / 20824032
Kibæk Vandværk Torben Jensen 97192198 / 25719660
Sandet Vandværk  Henning Jørgensen 97198598
Skarrild Vandværk  Vagn Knudsen ?  97196398
Herning Vand A/S Steen Asferg ? 99992285 / 21485197
Følsomme forbrugere
Plejehjem Engholmcenteret  ?
Børneinstitutioner Børnehave + SFO  ?
Skole Centralskolen  ?
Slagteri Danish Crown A/S  ?
 Sideansvarlig: Johs. Støttrup
 Siden er opdateret d. 23 maj 2014